Data on a Touch Pad

החזר מס לשכירים

בדיקה ללא עלות וללא התחייבות!

 • החלפת עבודה במהלך ה- 6 שנים האחרונות?

 • קיבלת כספים מהביטוח לאומי כגון: דמי אבטלה, לידה, מילואים וכו' במהלך ה- 6 שנים האחרונות?

 • משכת פיצויים במהלך ה- 6 שנים האחרונות?

 • היו לך הפסדים מניירות ערך במהלך ה- 6 שנים האחרונות?

 • הפרשת עצמאית לקופת גמל?

 • ​קיים לך ביטוח חיים פרטי או דרך המשכנתא?

ענית "כן" על אחת השאלות?

ייתכן ומגיע לך החזר מס ממס הכנסה!

עלות השירות הינו 15% מההחזר שהתקבל והתשלום הינו רק לאחר קבלת הכסף על ידך מרשות המסים.

לבדיקת זכאות ללא עלות וללא התחייבות השאר פרטים ונציג מוסמך מטעמנו ייצור קשר בהקדם.

 

מתמחים בהחזר מס לשכירים

FinServ הוקמה לצורך מתן שירות יעיל, מהיר והוגן לציבור השכירים הזכאים להחזר מס מרשות המסים.

יעיל - לפני הגשת הבקשה מבוצעת בדיקה האם ישנה הייתכנות להחזר מס.

מהיר - אנו נלווה אותך בכל התהליך, במידה וחסרים חלק מהמסמכים אנו נשיג אותם בעבורך.

הוגן - אצלנו התשלום עבור השירות נעשה רק לאחר קבלת הכסף על ידך מרשות המסים.

b7809cb0-c315-4b86-9191-9fd0511853f8_200
 

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Carl Calvert | Joji.set

שאלות ותשובות

להלן כמה תשובות לשאלות נפוצות שיסבירו לך קצת יותר

כיצד מתבצע התהליך?

לאחר מילוי הפריטים ישלח אלייך שאלון קצר שייבחן האם ייתכן וקיים לך החזר מס ממס הכנסה.

במידה וייתכן וקיים לך החזר מס, נציג מטעמנו יצור קשר וידריך אותך אילו טפסים צריך לצורך הגשת ההחזר.

רואה חשבון מטעמנו יעבור על המסמכים ויכין את טופס 135 לצורך הגשת ההחזר למס הכנסה

מתי מקבלים את הכסף ?

לאחר הגשת טופס 135 מס הכנסה ייבחן האם מגיע לך החזר.

במידה ותמצא זכאי/ת הכסף יועבר לחשבון הבנק.

התשלום אלינו ייעשה רק לאחר קבלת הכסף על ידך ממס הכנסה

מה הסיבות להחזר מס?

קיימות מספר סיבות להחזר מס הסיבות הנפוצות הינן:

 • החלפת עבודה או עבודה חלקית במהלך מהשנה

 • קבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי

 • השקעה בניירות ערך

 • הפקדה עצמאית לביטוח חיים, קופת גמל וקרן פנסיה

 • תרומות מעל 180 ש"ח בשנה

 • מילוי לא נכון או חוסר עדכון של טופס 101

 

בדיקת זכאות ללא עלות וללא התחייבות!!!

 

Thanks for submitting!